Beste bezoeker,

Via deze website wordt getracht om alle nuttige informatie, betreffende onze voetbalclub KFC Eendracht Belzele, kenbaar te maken.

Mensen die specifieke vragen hebben over onze jeugdwerking verwijzen we graag door naar ons contact formulier

Bij dringende vragen omtrent de jeugdwerking kan U ook terecht op onderstaande telefoonnummers.

Tony Willems  0472 / 88 69 16   of   Gino Van Hecke  0476 / 07 38 79

Zij zullen je graag informeren en/of doorverwijzen naar de juiste personen afhankelijk van je vraag.

 

 

 

 

Privacy – Belangrijke info

 

De foto’s op deze gedeelde Website, die persoonsgegevens bevatten van de spelers, ouders, trainer(s), ploegafgevaardigde(n), supporters, bezoekers van de matchen, tornooien en andere activiteiten in clubverband zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijke en/of huishoudelijke doeleinden.
 
Dat betekent enerzijds dat ze door de webmaster zijn geplaatst met het oog op persoonlijk en/of huishoudelijk gebruik door jullie allen.
 
Dat veronderstelt dat deze voorgaand genoemden daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Indien jullie, jullie toestemming geheel dan wel voor bepaalde foto’s willen intrekken, kan dat via een e-mail aan jeugdkfcebelzele@gmail.com, en de foto’s in kwestie zullen worden verwijderd of partieel geblindeerd.
 
Anderzijds betekent dit dat jullie de foto’s ook daadwerkelijk louter voor persoonlijk en/of huishoudelijk gebruik aanwenden, t.t.z. voor jullie zelf dan wel in gezins- of familiaal verband.
 
Enkel dan valt de verwerking van deze foto’s (upload, download, verzenden, afdrukken enz.) onder de uitzondering bedoeld in artikel 3, § 2, van de Privacywet.
 
Voor enig verdergaand gebruik (delen van foto’s via sociale netwerksites enz.) geldt de Privacywet onverkort en is elk van jullie in voorkomend geval individueel verantwoordelijk voor de naleving ervan.
 
Het hoofdbestuur